Talksoon and Helder Telecom & ICT join forces to supply the Belgian Market with communication solutions

Talksoon and Helder Telecom & ICT join forces to supply the Belgian Market with communication solutions


Talksoon is a technology distributor providing high-end cloud services to the SME market. Headquartered in Eindhoven, the Netherlands, Talksoon operates with an agent model supported by a team of certified Trusted Business Advisors (TBAs); experienced experts who identify the individual communication needs of a potential customer and find the right solution to meet those specific needs. The TBAs are key and act as a single point of contact for the end customer; they are supported by Talksoon throughout the sales and project lifecycle.

“The pandemic clearly accelerated the importance of the cloud. The cloud solutions proved necessary to allow employees to access the company’s services, tools and apps from home.” says Danny Waardenburg, CEO at Talksoon. “In the SME market, too, this caused complete business models to be transformed. Flexible Unified Communications solutions from the cloud are essential in order to meet these changes. Talksoon has entered into a strategic partnership with Helder Telecom & ICT to position Xelion’s solutions in the Belgian market. This will enable our agents to respond quickly to the needs of the Belgian market.”

ALWAYS REACHABLE WITH XELION

Helder Telecom & ICT has more than 15 years of experience in keeping organisations reachable. They offer very user-friendly – and with a multitude of systems to link – VOIP telephony solutions from Xelion. They offer simple but very smart solutions that enable every company to communicate between colleagues and with customers. This way, your organisation is always accessible and you make it possible for employees to call wherever and whenever they want. Via their laptop, on their smartphone or regular mobile phone and integrated with, for example, your CRM, ERP or other office software.

Dimmen Wesdijk, Managing Director at Helder Telecom & ICT: “Xelion’s VOIP solutions have proven themselves for many years with all kinds of companies in a variety of sectors. We believe that every organization will benefit from a system like Xelion’s because of the many integration possibilities the system offers. Your organisation and employees will be more accessible, customers will have a better contact experience and because of the integrations everything goes faster and more efficiently. Of course, Talksoon’s specialists know exactly which challenges Belgian organisations are facing and with our Xelion VOIP system we can provide the perfect answer. We are looking forward to a great collaboration!”

Helder Telecom & ICT delivers its solutions in Belgium through the Talksoon sales channel. If necessary, Talksoon’s TBAs are supported by second-level presales and post-sales support directly from Helder Telecom & ICT. This unique cooperation results in a clear and complete solution for the client.

Would you like more information about Helder Telecom & ICT? Go to www.helder-telecom.be

Would you like more information about Talksoon? Go to www.talksoon.eu or contact the Talksoon Business Development team directly via Helder.telecom@talksoon.eu.


Dutch version

TALKSOON EN HELDER TELECOM & ICT SLAAN DE HANDEN INEEN OM SAMEN DE BELGISCHE MARKT TE BEDIENEN OP HET GEBIED VAN COMMUNICATIEOPLOSSINGEN VOOR BEDRIJVEN

Talksoon is een technologiedistributeur die high-end clouddiensten levert aan de MKB-markt. Talksoon, met het hoofdkantoor in Eindhoven, werkt op basis van een agent model ondersteunt door een team van gecertificeerde Trusted Business Advisors (TBA’s); ervaren experts die de individuele communicatiebehoeften van een potentiële klant identificeren en de juiste oplossing vinden om aan deze specifieke behoeften te voldoen. De TBA’s zijn sleutelfiguur en fungeren als één aanspreekpunt voor de eindklant; zij worden gedurende de gehele verkoop- en projectlevenscyclus ondersteund door Talksoon.

“De pandemie heeft het belang van de cloud duidelijk versneld. De cloud bleek noodzakelijk te zijn om medewerkers vanuit huis toegang te geven tot de diensten, tools en apps van haar bedrijf.” zegt Danny Waardenburg, CEO bij Talksoon. “Ook in de KMO markt zorgde dat ervoor dat complete bedrijfsmodellen werden omgegooid. Flexibele Unified Communications oplossingen uit de cloud zijn essentieel om invulling te geven aan de genoemde veranderingen. Talksoon is een strategisch partnership aangegaan met Helder Telecom & ICT om de oplossingen van Xelion op de Belgische markt te positioneren. Hiermee kunnen onze agents snel inspelen op de behoeften in de Belgische markt.”

ALTIJD BEREIKBAAR MET XELION

Helder Telecom & ICT heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het bereikbaar houden van organisaties. Zij bieden zeer gebruiksvriendelijke – en met een veelvoud aan systemen te koppelen – VOIP-telefonie oplossingen van Xelion. Zij bieden eenvoudige maar zeer slimme oplossingen die ieder bedrijf in staat stellen om te communiceren tussen collega’s en met klanten. Zo is uw organisatie altijd bereikbaar en maakt u het voor medewerkers mogelijk om te bellen waar en wanneer ze maar willen. Via hun laptop, op hun smartphone of reguliere GSM en geïntegreerd met bijvoorbeeld uw CRM, ERP of andere kantoorsoftware.

Dimmen Wesdijk, Managing Director bij Helder Telecom & ICT: “De VOIP-oplossingen van Xelion hebben zich al vele jaren bewezen bij allerlei soort bedrijven in een hoeveelheid aan sectoren. Wij geloven dat door de vele integratiemogelijkheden die het systeem biedt iedere organisatie baat heeft bij een systeem als dat van Xelion. Je organisatie en medewerkers worden er beter bereikbaar door, klanten hebben een betere contactbeleving en door de integraties gaat alles sneller en efficiënter. De specialisten van Talksoon weten natuurlijk precies welke uitdagingen er spelen bij Belgische organisaties en wij kunnen daar met onze Xelion VOIP centrale een perfect antwoord op geven. We kijken uit naar een mooie samenwerking!”

Helder Telecom & ICT levert haar oplossingen in België via het verkoopkanaal van Talksoon. Indien nodig, worden de TBA’s van Talksoon, ondersteund van second-level presales en post-sales ondersteuning direct vanuit Helder Telecom & ICT. Deze unieke samenwerking resulteert naar een heldere en complete oplossing voor de klant.

Wilt u meer in formatie over Helder Telecom & ICT? Ga naar www.helder-telecom.be

Wilt u meer informatie over Talksoon? Ga naar www.talksoon.eu of neem direct contact op met het Business Development team van Talksoon via Helder.telecom@talksoon.eu.